home Menu close
menu MENU

Jeg har et ønske om hele tiden å få til en enda bedre nettbutikk og forretning for kunder . 

Jeg  setter vi alltid  meget stor pris på tilbakemeldinger fra kunder som har forslag, meninger til forandringer

sett fra utsiden om forbedringer som jeg kan gjøre.  Store eller små innspill fra kunder vil bli tatt seriøst og vurdert.

Send forslag til steinola@musikkhandel.no