Priser er viktig når en skal handle musikkinstrumenter og utstyr.

Priser er viktig. 

Prisene variere fra sted til sted. Når det gjelde priser på nye musikkinstrumenter og musikkutstyr så kontakt meg for en pakkepris hvis du  skal kjøpe flere ting samlet. 

Netthandel priser kan variere mye på grunn av nye eller gamle innkjøp fra distributøren. Enkelte nettbutikker har ikke oppdatert sine priser , men krever mer ved leveringen. 

Etter flere års erfaring i musikkhandel bransjen så vet jeg mye om markedspriser på nytt og brukt musikkutstyr. Er du i tvil så kontakt  Musikkhandler`n for ett godt råd. Selvsagt kan jeg ikke uttale meg hvis jeg ikke kjenner tilstanden på varene du vurderer.   

I året 2023 har det vært betydelig prisendringer pga. økte kostnader i alle ledd, svak krone og høy rente er nok årsaken til dette.